Dịch vụ thiết kế website của BXB

Dịch vụ thiết kế website của BXB là dịch vụ thiết kế website cho quý khách là cá nhân hoặc doanh nghiệp, cơ quan trên toàn quốc.

BXB với đội ngữ nhân sự chuyên nghiệp chuyên thiết kế mới và sửa chữa website bằng ngôn ngữ lập trình PHP, Python…

Dịch vụ thiết kế website của chúng tôi luôn công khai và minh bạch. Khi sử dụng dịch vụ của BXB quý khách sẽ được bàn giao toàn bộ code website. Đồng thời quý khách được bàn giao toàn bộ tài khoản quản lý tên miền , hosting.