Dịch vụ truyền thông

Dịch vụ truyền thông của BXB là dịch vụ cung cấp cho quý khách hàng toàn quốc. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân. Dịch vụ truyền thông đáp ứng đầy đủ các tiêu chí giúp sản phẩm và dịch vụ của khách đucợ lan toả truyền tải tới cộng đồng nói chung và tệp đối tượng mà quý khách nhắm tới nói riêng.

  • Dịch vụTruyền thông  mở ra cơ hội quảng bá cho doanh nghiệp bằng rất nhiều lợi ích. Dưới đây là các lợi ích chung cho quý khách hàng và doanh nghiệp.
  • Dịch vụ truyền thông doanh nghiệp tương tác với cộng đồng .
  • Dịch vụ truyền thông giúp doanh nghiệp lan toả, truyền tải thông tin tới đối tượng mà quý khách hướng tới
  • Dịch vụ truyền thông giúp quý khách truyền tải thông tin trong thời gian ngắn. Đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận nhanh. Điểm cộng của dịch vụ truyền thông của BXB là không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
  • Dịch vụ truyền thông của BXB giúp quý khách tối ưu được ngân sách tài chính. Với kinh nghiệm của BXB quý khách hoàn toàn có thể chủ động ngân sách đầu tư cho các hoạt động truyền thông.
  • Dịch vụ truyền thông của BXB giúp quý khách phát triển trên đa nền tảng. Cụ thể là phát triển trên website, mạng xã hội, diễn đàn, ứng dụng OTP